امداد خودرو غرب تهران

امداد خودرو تهران

مقدمه مجموعه امداد خودرو رها یکی از مراکز معتبر امدای در تهران بوده که امدادگران خود را در تمامی خدمات امدادی در تمامی نقاط مختلف تهران مستقر کرده است. این افراد وظایف و مسئولیت‎هایی دارند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.    امداد خودرو در غرب تهران  آشنایی با مسئولیت‎های تکنسین‎های امداد خودرو غرب تهراندر […]

امداد خودرو منطقه ۵

امداد خورو منطقه 5

امداد خودرو رها در تمام مناطق تهران اعم از منطقه ۱ – منطقه ۲ – منطقه ۳ – منطقه ۴ – منطقه ۵ – منطقه ۶ – منطقه ۷ – منطقه ۸ – منطقه ۹ -منطقه ۱۰ – منطقه ۱۱ – منطقه ۱۲ – منطقه ۱۳ – منطقه ۱۴ – منطقه ۱۵ – منطقه ۱۶ […]

تماس فوری با ما